• +421 903 474 244
  • artsound@artsound.sk

Technické zabezpečenie eventov

Branko Búbela
Konateľ spoločnosti
  • +421 903 474 244
  • artsound@artsound.sk
Fakturačné údaje

Art sound, s.r.o.
Hlaváčiková 8
841 05 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 47 074 892    DIČ: 202 374 3942
Nie sme platcom DPH

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: 5041 094 798/0900
IBAN: SK30 0900 0000 0050 4109 4798
BIC kód/SWIFT: GIBASKBX

Ak hľadáte odpoveď na otázky, alebo si želáte začať s nami spoluprácu na vašom projekte, pošlite nám správu, alebo volajte.

© 2018 Art Sound, s.r.o.

  • +421 903 474 244
  • +421 911 486 419
  • artsound@artsound.sk